Om

SKAKK står för Sundsvalls kommunanställdas konstklubb och är en ideell förening som vill öka intresset och utveckla sinnet för konst bland medlemmarna.

Föreningen anordnar konstlotteri, föredrag, utställningar och studiebesök med mera.

Anställda inom Sundsvalls kommunkoncern kan bli medlemmar. Medlemskapet gäller från och med det att medlemsavgift erlagts.

I Stadgar SKAKK kan du läsa vilka interna regler som gäller för SKAKK.