Medlem

Endast anställda inom Sundsvalls kommunkoncern kan bli medlemmar i SKAKK.