Medlemslotteri 2020

På grund av pandemin kunde vi inte genomföra utlottningen förra året i december. Vi jobbar med att slutföra konstinköpen och hitta ett sätt för att kunna genomföra utlottningen digitalt. Just nu kan vi inte säga när utlottningen blir av, men alla som har varit medlem under år 2020 kommer att ha en lott i dragningen.